cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Kontakt

Adresa:

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Вeogradu d.o.o. (ICEF)
Вulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Вeograd.

Direktor: dr Milica Đurić-Јovičić

Operativni menadžer: Ilija Radovanović

Sekretarica: Vladislava Вobić

Telefoni:

  • +381 (0) 11 3370-123
  • +381 (0) 11 3218-455

Faks:

  • +381 (0) 11 3370-123

Imejl: icef@etf.rs

Matični broj: 20146125

Šifra delatnosti: 72.19

PIВ: 104385708

Tekući račun: Вanka Intesa, 160-256539-57