cover

Innovation Center  (ICEF)

School of Electrical Engineering, University of Belgrade

FOR ASSOCIATES OF ICEF
Username:


Password:
Курсеви перманентног образовања

Life-Long Learning Laboratory

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ICEF)  organizuje  kurseve permanentnog obrazovanja namenjene inženjerima elektrotehnike, računarstva ili tehničko-tehnološki nauka.

Ciljevi kurseva su:

  • proširivanje stečenih znanja iz elektrotehnike i/ili računarstva
  • upoznavanje sa savremenim trendovima i dostignućima u ovoj oblasti
  • sticanje kvalifikacija potrebnih za licence
  • prekvalifikacija

Kurseve drže eminentni predavači - nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stručnjaci instituta.

Po uspešnom završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa ili sertifikat o položenom kursu.