cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Laboratorija za upravljanje procesima i obradu signala

U okviru laboratorije se vrši projektovanje, implementacija i optimizacija sistema upravljanja industrijskih, laboratorijskih i pilot postrojenja. Za ove potrebe se primenjuju napredne tehnike upravljanja, obrade signala i implementacija na različitim hardverskim platformama,  i primena naprednih softverskih alata. Za potrebe permanentnog obrazovanja i usavršavanja razvijeni su različiti edukativni paketi koji omogućavaju efikasno osvajanje novih znanja i oblasti. 

 

Prevashodna delatnost

 

 

 

 

Licence i sertfikati

 

 

Rukovodioci: doc. dr Goran Kvaščev i prof. dr Željko Đurović