cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Систем за интерактивну терапију и евалуацију деце са аутизмом
Руководилац пројекта: Проф. др Бошко Николић

Поједине карактеристике клиничке слике аутизма утичу на то да особе које припадају спектру, буду више наклоњене компјутерској комуникацији него оној лицем у лице. 

Резултати спроведених истраживања у иностранству показују да се компјутерска технологија може успешно користити у третману деце и одраслих са аутистичким поремећајима.

У Србији не постоје специјализовани програми засновани на асистивној технологији, због чега се намеће потреба за конструисањем интерактивне и мултимедијалне апликације, која би стимулативно деловала на моторички, когнитивни и социјални аспект развоја деце и одраслих са аутизмом.

Циљ овог пројекта је дизајнирање специјализованих софтвера који ће бити од користи особама са аутизмом, поспешујући њихово учење и комуникацију.