cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Примена Data Mining метода над огромном количином података (Big Data)
Руководилац пројекта: проф др Вељко Милутиновић

Са ширењем Интернета, паметних телефона, сензорских мрежа и генерално унапредјивањем комуникационо-информационих технологија, количине података које постају доступне корисницима постају све веће и веће. Смештање и обрада таквих података постаје прави изазов, а нарочито проналажење скривеног знања и зависности унутар таквих података. Стандардне релационе базе података и сродни помоћни алати нису у стању да на адекватан начин обраде ове огромне количине података (Биг Дата), што је довело до појаве тзв. NoSQL база података, са дистрибуираним складистењем података и другачијом парадигмом процесирања података. Медјутим, алати за обраду и дата мининг методе таквих дистрибуираних података су у почетним фазама развоја и остављају пуно простора за иновације. Области примене ових дата мининг алата су вишеструке, али свакако треба истаћи домен медицинских података, социјалних мрежа са нагласком на индивидуализовани маркетинг, дигитализацију културне баштине, сензорских мрежа и друге. Корисници ових дата мининг алата су у складу са доменом примене медицински радници, компаније заинтересоване за добијање специфичних података о карактеристикама потрошача, државне институције и корисници материјала културне баштине, као и широк спектар Интернет корисника који користе сензорске податке у разне сврхе. Тема пројекта је истовремено ускладјена са најављеним областима истраживања у области ИКТ током 2014. и 2015., које ће бити финансиране од стране Европске комисије у склопу програма Хоризон 2020.