cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Електронски гласачки систем
Руководилац пројекта: Саша Тадић

Основни циљ пројекта је реализација система за гласање употребом модерних технологија. 

Систем је организован као мултипоинт мрежа микропроцесорски контролисаних уређаја (гласачки терминал) који се контролишу са једног места (сервер).

Сви гласачки терминали су повезани на сервер преко мултиплексера који поред кондиционирања комуникационих линија има улогу дистрибуције напајања до гласачких терминала. Напајање према шалтерским терминалима (нисконапонско 24 V) је изведено према Power Over Ethernet стандарду. Све гласачке јединице су исте по начину повезивања и функционисању тако да се евентуална замена, из било ког разлога, може лако обавити.