cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Могућности примене бежичних сензорских мрежа у електроенергетским SMART GRID системима
Руководилац пројекта: др Александар Николић

Бежичне сензорске мреже (Wireless Sensor Network или скраћено WSN) омогућавају превазилажење ограничења у напајању и каблирању, чиме се значајно смањују трошкови инсталације уз могућност једноставне надоградње система.

WSN се састоје од мерних уређаја на које се спајају сензори (температурни, сензори са аналогним излазима), инструменти са серијском везом, дигитални улазно/излазни сигнали.

У овом пројекту се планира развој мониторинг система за потребе електроенергетских постројења, при чему ће се анализирати и тестирати могућност примене WSN у једном оваквом остројењу, што код нас до сада није био случај, а у свету је такође примена оваквих система у почетној фази.

Крајњи циљ пројекта је да се дефинише један нови савремени концепт аквизиције и надзора виталних делова eлектроенергетских система, попут блок трансформатора у термоелектранама.