cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Развој информационих система за партнере из привреде
Руководилац пројекта: Проф. др Бошко Николић

Вишегодишње искуство у раду са информационим системима омогућило је креирање неколико специјализованих решења:

  • ФИС - информациони систем који има кључну улогу у планирању и извођењу наставних процеса, вођењу евиденције о настави, студентима и предавачима. 
  • ФИМЕС - информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, вођење финансијског пословања, књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената.

 

Поред тога, нудимо cофтверsko решење за складиштење и управљање подацима о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила.

 

Такође, вишедеценијско искуство и стечено знање у вези са пројектовањем, имплементацијом и одржавањем великих система, омогућава нам да Вам понудимо своју помоћ и стручност у областима: 

  • пројектовања информационих система и база података
  • имплементације и одржавања информационих система и база података
  • надоградње и интеграције информационих система и база података
  • миграције база података
  • пројектовања, имплементације и одржавања информационих система високе доступности (заснованих на High Availability системима)
  • пројектовања, имплементације и одржавања Интернет решења, веб апликација, портала и сајтова
  • пројектовања, имплементације и одржавања мобилних апликација и сервиса
  • имплементације и одржавања десктоп апликација


Нудимо готова решења, израђујемо нова решења по наруџбини, или Вам нудимо помоћ у њиховој изради.