cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Израда конструкција и монтаже пакета на платформи S7-1500
Руководилац пројекта: Доц. др Горан Квашчев

Израда конструкција и монтаже пакета на платформи S7-1500 - IDT Siemens, 2015.