cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Пројекти
Пилот пројекат: Симулација хидаруличних цинлиндара и 3Д визуелизација у реалном времену
Руководилац пројекта: Доц. др Горан Квашчев

Пилот пројекат: Симулација хидаруличних цинлиндара и 3Д визуелизација у реалном временуMIKA Luxemburg, 2014.