cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Nauka
Вežični senzorski sistemi za analizu hoda
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju
Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni
Napredne tehnike za efikasno korišćenje spektra u bežičnim sistemima
Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptibilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage
Osnovna istraživanja
Tehnološki razvoj
Integrisana interdisciplinarna istraživanja
Prethodni projekti