cover

Inovacioni centar  (ICEF)

Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

ZA SARADNIKE ICEF-A
Korisničko ime:


Šifra:
Vest
08.11.2017.
Horizon Prize - Tactile Display
Horizon фонд је објавио конкурс за награду од 3М€ за рaзвој тактилног дисплеја за пренос дигиталних информација

LJudi sa vizuelnim oštećenjem imaju ozbiljnih poteškoća u praćenju digitalnih informacija, naročito ako se digitalni sadržaj od interesa sastoji od grafičkih elemenata. 

 

Cilj ovog konkursa je razvoj pristupačnog, taktilnog displeja koji može prenese digitalnu informaciju primenom brajeve ili taktilne grafike, omogućavajući slepim i slabovidim osobama efikasniji pristup digitalnim informacijama. Pored toga, sistem bi mogao koristiti i osobama čije aktivnosti uključuju istovremeno i vid i funkciju dodira.

 

Početak konkursa: 17. april 2018. godine.

 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay