cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Вест
01.12.2017.
Отворен је ИД Лаб
ИД Лаб - Лабораторија за развој личних и професионалних капацитета и потенцијала је нови пројекат Иновационог Центра ЕТФ-а.

Лабораторија подразумева рад на развоју социјалне и емоционалне интелигенције, постављању и достизању циљева, оснаживању мотивације, квалитету интерперсоналних односа, подршци у промени професионалног окружења.

 

Кроз лабораторију студенти ЕТФ-а и млади на почетку каријере имаће прилику да добију подршку у раду на емотивном развоју који се тиче будуће професионалне личности. Рад се остварује кроз предавања, радионице, групне и/или индивидуалне сусрете.

 

Партнерима из привреде или научно-истраживачких установа се пружа могућност усавршавања професионалног кадра кроз коучинг и увођење организационе и мотивационе културе. Рад се остварује кроз индивидуалне, тимске и групне коучинг сусрете.

 

Уколико сте заинтересовани за рад и развој на овај начин, можете нас контактирати на idlab@ic.etf.rs или mina.miskovic@ic.etf.rs.